پیغام خطا

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls در _menu_load_objects() (خط 579 از /home/andishepooyan/public_html/includes/menu.inc).

اخذ پذیرش تحصیلی در اتریش

پذیرش تحصیلی وین

تأیید مدارک فارغ التحصیلی خارجی

1-عمومی

قرار است قانون تأیید و ارزیابی جدید به منظور تأیید صلاحیت های خارجی مهاجران و پناهندگان در اتریش به تصویب برسد.

مواد اصلی این قانون جدید تأیید  سریعتر  صلاحیتهای خارجی، مراکز اطلاعات بیشتر و نیز فرآیندهای  سادهتر که واقعاً برای پناهندگانی که هیچ مدرک رسمی تأییدکننده صلاحیت های خود ندارند لازم است.

در رابطه با افراد واجد شرایط پناهندگی، ورود به بازار کار اتریش بر اساس صلاحیت های خارجی آن ها یک چالش اصلی برای ادغام آن ها به شمار  میآید. آن ها معمولاً به دلیل فرار از کشور خود هیچ مدرک نشان دهنده آموزش  تکمیلشده یا تجربه حرفه ای خود ندارند.

جنبه های اصلی قانون تأیید و ارزیابی:

 توسعه پورتال تأیید به عنوان منبع اطلاعات و جهت گیری همراه با اطلاعاتی در رابطه با مقامات مسئول، اسناد، هزینه ها و غیره.

 تنظیم و توسعه مراکز اطلاعات جدید  بهمنظور ارائه راهنمایی در طول اتریش

 حق ارزیابی آموزش خارجی و گواهی های تحصیلی و نیز صلاحیتهای حرفهای )در صورت عدم وجود معادل آن ها( حداکثر مدت زمان فرآیند تأیید به چهار ماه پس از ارسال مدارک کامل

       فرآیندهای خاص برای تأیید  صلاحیتهای افراد واجد شرایط پناهندگی و نیز حمایت  یارانهای هنگامی که هیچ سندی ارائه نمی شود

)مثلاً از طریق تست های عملی و تئوری، تست های تصادفی، مصاحبه های تخصصی، شیوه های تأیید جایگزین، نمونه کارها( تأیید تصمیمات و ارزیابی ها از طریق سرویس اشتغال عمومی اتریش) AMS( انجام می شود و یافتن یک شغل مطابق با صلاحیت های خارجی و تجربه حرفه ای را تسهیل می بخشد

http://www.startwien.at/de/asyl )دوره های آموزنده مرتبط با تعلیم و آموزش در وین به زبان های: فارسی/دری، عربی(https://www.bmeia.gv.at )جزئیات اولیه مربوط به قانون تأیید و ارزیابی(http://www.anlaufstelle-anerkennung.at/ )جزئیات اولیه مربوط به قانون تأیید و ارزیابی(

توجه: پورتال آنلاین http://www.berufsanerkennung.at/ اطلاعات متمرکز شده معتبر مربوط به فرآیند تأیید را )فعلاً به چهار زبان( ارائه می دهد، شما می توانید در آنجا راهنمایی مورد نظر خود را تنها در شش مرحله پیدا کنید.

راهنمای تأیید ”Anerkennungs-ABC“ اطلاعاتی در رابطه با 1,800 حرفه مختلف به زبان آلمانی و انگلیسی ارائه می دهد؛ این راهنمای رایگان بوده و  میتوان از بسیاری از مراکز راهنمایی به آن دسترسی پیدا کرد. این راهنما فهرست مشاغل/گروه های شغلی را بر اساس حروف الفبا ارائه می دهد. حرفه خود را جستجو کنید تا مشاهده کنید کدام نهادها مسئول اجرای فرآیند تأیید هستند.

در حال حاضر ،پناهجویان، افراد واجد شرایط پناهندگی و دریافت کمک  یارانهای که به دلیل فرار از اعدام دارای مدرک و دیپلم نیستند می توانند از طریق http://uniko.ac.at/projekte/. با پروژه“ More Uni” تماس بگیرند. شما می توانید در اینجا در دوره ها، دروس و رویدادهای دانشگاه های خاص به ویژه دانشگاه هایی که برای گروه های هدف آماده شده اند شرکت کنید.

اگر دانش آموز هستید یا می خواهید تحصیل کنید:

وضعیت دانش آموزان “MORE” باعث

 پذیرش به عنوان دانش آموز بدون مدرک

 فرآیند غیر بوروکراتیک برای تأیید صلاحیت های مورد نیاز برای هر دوره صرفنظر از شهریه یا شرکت رایگان در یک دوره دسترسی به کتابخانه

 دوره ها می توانند با یک امتحان نهایی به اتمام رسیده و نتیجه آن امتحان در کارنامه ثبت شده و بیانگر پیشرفت شما باشد.

 کمک در مسائل روزمره دانشگاه از طریق “دوستان” )مربی؛ دانش آموزان باتجربه یا فارغ التحصیلی که به شما کمک می کنند و پشتیبانی ارائه می دهند(

در صورت امکان، کمک به هزینه های سفر و مواد آموزشی.

http://uniko.ac.at/ )پیشنهادهایی برای پناهندگان در دانشگاه ها - برگه اطلاعاتی به زبان عربی و انگلیسی(

اگر فارغ التحصیل دانشگاه هستید:

MORE Perspectives“” ارتباطی بین دانشمندان پناهنده با اعضای دانشگاه های اتریش برقرار می کند. فرمت های مناسب ارائه می شوند تا بیانگر زمینه های علمی و شغلی پناهندگان باشند. شما به این روش می توانید با  فارغالتحصیلان دانشگاه های دیگر ملاقات کرده و دیدگاه های جدیدی برای تمام افراد به وجود آورید.

“MORE Perspectives” در این شرایط برای شما کاربرد دارد:

 شما به اتریش فرار کرده و به دنبال پناهندگی یا واجد شرایط پناهندگی یا حمایت یارانه ای باشید فارغ التحصیل دانشگاه بوده و/یا قبلاً  بهعنوان یک دانشمند، محقق یا هنرمند کار کرده باشید می خواهید با همکارانی در زمینه خود در دانشگاه ملاقات کنید

 فکر می کنید می توانید دانش خود را در کارگاه ها، سمینارها، ارائه ها و غیره با دیگران به اشتراک بگذارید.

)”MORE Perspectives “اطلاعاتی در مورد( http://uniko.ac.at/projekte/more/perspectives/

 

سرویسهای کمکی برای افراد دارای صلاحیت های کسب شده از خارج

مراکز مرجع) Anlaufstellen=AST( در وین، لینز، گراتس و اینسبروک در رابطه با تأیید و ارزیابی صلاحیت های  کسبشده در خارج به شما کمک می کنند. روزهای مشاوره در هفته در بقیه استان های ارائه می شود.

اهداف:

مشاوران اطلاعات رایگان و چندزبانه ای به شما ارائه داده و شما را در کل فرآیند تأیید و ارزیابی همراهی می کنند تا ادغام شما در بازار کار مطابق با صلاحیت های شما آسان شود.

گروه هدف:

AST در صورتیکه که صلاحیت های رسمی خود را در خارج کسب کرده اید و سؤالی در رابطه با تأیید و/یا استفاده حرفه ای از توانمندی های خود دارید به شما مشاوره می دهد. شما باید مقیم اتریش بوده یا دارای فرم ثبت نام اقامت باشید.

وظایف مراکز AST:

 مشاوره رایگان و چندزبانه در رابطه با فرآیندهای تأیید توضیح دادن اینکه آیا تأیید رسمی لازم و/یا ممکن است کسب ترجمه رسمی دیپلم ها، مدارک و سایر مدارک ارسال دیپلم ها/مدارک به اداره ارزیابی

 در صورت نیاز، ارائه کمک در طول کل فرآیند تأیید

 اطلاعاتی در رابطه با فرصت های آموزشی بیشتر و سایر پیشنهادهای مشاوره

)در ایالت های فدرال AST خدمات همکاری( http://www.anlaufstelle-anerkennung.at/anlaufstellen

تأیید فارغ التحصیلی از دانشگاه و ارزیابی دیپلم دانشگاهی

لطفاً برای حل مشکلات مربوط به تأیید مدارک فارغ التحصیلی دانشگاهی خارجی، ارزیابی صلاحیت های آموزش عالی، توصیه هایی در رابطه با تأییدها و صلاحیت های عمومی ورود به دانشگاه برای استفاده از عناوین دانشگاهی با ENIC NARIC Austria و/یا خدمات شهروندی وزارت فدرال علوم، تحقیقات و اقتصاد)  )Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaftتماس بگیرید.

)تأیید صلاحیت های آموزش عالی: 0800 312500 )در اتریش، همچنین به زبان انگلیسی :)Bürgerservice( خدمات  شهروندی)ENIC NARIC Austria( http://wissenschaft.bmwfw.gv.at

http://www.nostrifizierung.at/ )تأیید مدارک فارغ التحصیلی خارجی توسط دانشگاه(

سؤالات مربوط به ارزیابی آموزش       حرفهای را می توانید به صورت الکترونیکی از طریق https://www.aais.at/ ارسال کنید )همچنین به زبان انگلیسی در دسترس است(. ارزیابی آکادمیک مدارک دانشگاهی خارجی می تواند هنگام جستجوی شغل، درخواست و مصاحبه در سرویس اشتغال عمومی اتریش) AMS( کمک زیادی به شما بکند.

 

معادل آموزش فنی و حرفه ای )آموزش کارآموزی تکمیل شده(

 

صلاحیت های شغلی کسب شده در مدرسه و/یا در محل کار که در قانون آموزش فنی و حرفه ای اتریش)  )BAG, Berufsausbildungsgesetzذکر شده می تواند معادل آموزش تکمیل شده کارآموزی اتریش ارزیابی شود. درخواست مطابق باید به وزارت فدرال علوم، تحقیقات و اقتصاد )BMWFW( ارسال شود.

درخواست برای تعیین معادل آموزش - به شرطی که رد نشود - می تواند باعث برگشت این موارد شود

 معادل کامل )آموزش فنی و حرفه ای در خارج معادل آموزش فنی و حرفه ای اتریش است(

 قبول شدن در بخش عملی آزمون نهایی کارآموزی  )شما باید مهارت ها و توانایی های حرفه ای خود را در یک آزمون عملی نشان دهید( قبول شدن در آزمون نهایی کارآموزی فوق العاده  )شما باید مهارت ها و توانایی های  حرفهای خود را در یک آزمون تئوری نشان دهید(AMS وین، نیدراسترایش و بورگن لاند از طریق مرکز صلاحیت برای تأیید توانایی شغلی به افراد دارای صلاحیت های خارجی هنگام ورود به بازار کار کمک می کند.

توجه: به منظور راهنمایی در رابطه با تأیید  تواناییهای شغلی کسب شده از خارج )در حال حاضر فقط در وین، نیدراسترایش و بورگن لاند( با مشاور AMS خود تماس بگیرید.

)معادل آزمون نهایی کارآموزی خارجی( http://www.bmwfw.gv.at/ )درخواست تأیید معادل( http://www.bmwfw.gv.at

 

گواهی فارغ التحصیلی از مدرسه - تأیید و ارزیابی مدرک

 

تأیید مدارک خارجی بر اساس مقایسه حضور در مدرسه در خارج و آزمون های پاس شده با برنامه های درسی فعلی اتریش است )ممکن است نیازها فرق داشته باشد(. اگر دوره ها و برنامه های درسی فردی کاملاً تأیید نشود، آن فرد موظف است در آزمون های متناسب بیشتری شرکت کند .وزارت آموزش فدرالBMB, Bundesministerium für Bildung( ( در وین مرجع ذیصلاح در رابطه با تأیید مدارک خارجی است؛ این وزارت از بخش ها و زیربخش های مختلفی تشکیل شده است.

مدارک خارجی نیز می توانند ارزیابی شوند. اینگونه ارزیابی ها باید فرآیند تأیید مدارک فارغ التحصیلی از مدرسه را تسهیل داده و تأیید عمومی قابل مقایسه با مدارک فارغ التحصیلی از مدرسه اتریش را ممکن سازد.

ارزیابی صادر شده عمدتاً زمانی که دنبال کار می گردید مفید است.

https://www.asbb.at/ )ارزیابی مدارک فارغ التحصیلی از مدرسه(

https://www.bmb.gv.at/ )برگه اطلاعات: ارزیابی مدارک تعلیم و آموزش خارجی(

این ارزیابی جایگزین تأیید صلاحیت ها و ارزیابی مشاغل قانونی و نیز تأیید مدارک نمی باشد.

https://www.bmb.gv.at/ )نقاط تماس برای مدارک فارغ التحصیلی از مدرسه(

اطلاعات بیشتر از طریق این روش ها موجود است:

)دانشگاه های اتریش و دانشگاه های علوم کاربردی( http://www.wegweiser.ac.at/ )مطالعه و تحقیق در اتریش( http://wissenschaft.bmwfw.gv.at

)لینک های مخصوص مرتبط با تأیید مدارک( http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/

 

تأیید حرفه ها 

معلمین

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ورود به عنوان معلم با آکادمی های آموزشی) Pädagogische Hochschulen( در رابطه با مدرسه اجباری و نیز با دانشگاه ها و/یا ENIC NARIC Austria در رابطه با مدارس راهنمایی عمومی و مدارس راهنمایی فنی و حرفه ای تماس بگیرید.

)آکادمی های آموزشی در اتریش( http://www.studieren.at/paedagogische-hochschule-oesterreich

)ENIC NARIC Austria( http://wissenschaft.bmwfw.gv.at

http://www.wegweiser.ac.at/ )دانشگاه های اتریش و دانشگاه های علوم کاربردی(

بخش سلامت : 

پزشکان

پروژه“ Check in Plus” در رابطه با افراد واجد شرایط پناهندگی و حمایت یارانه ای است که در رشته پزشکی عمومی یا دندانپزشکی فارغ التحصیل شده و

 در AMS وین ثبت نام کرده اند

 تمایل دارند مدرک دانشگاهی شان در اتریش تأیید شودCheck in Plus به شما در طول فرآیند تأیید کمک  میکند، در هزینه های آموزش زبان آلمانی به شما کمک می کند، هزینه های تصمیمات اداری، آزمون های زبان و غیره را پوشش می دهد.

اطلاعات بیشتر از طریق این روش ها موجود است:

http://bmg.gv.at/ )جزئیات بیشتر در رابطه با تأیید مدارک خارجی در بخش A-Z سلامت(http://www.aerztekammer.at/ )نمایندگی پزشکان در اتریش(

http://www.aerztekammer.at/ )مسئولیت های اداره بین المللی: مشاوره حقوقی در رابطه با مهاجرت و تأیید صلاحیت ها(

وکلا

)نمایندگی وکلا در اتریش( http://www.rechtsanwaelte.at

معماران/مهندسین ساختمان/مهندسین عمران

http://www.arching.at/baik/ )انجمن فدرال معماران و مشاوران مهندسی(

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران موسسه اعزام دانشجو اندیشه پویان تماس حاصل نمایید.

 

http://www.andishepooyan.ir

88080308

66514111

09121148966

کانال تلگرام : https://t.me/Andishepooyanir