#قوانین و مقررات موسسه اندیشه پویان در اعزام نیروی کار به آلمان و اتریش

 

 

اندیشه پویان در تمامی زمینه های فعالیت خود  ، احترام به حقوق و قوانین کشور عزیزمان ایران و مقدسات اسلامی، احترام گذاشته و هر شرایطی خود را تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می داند.

همچنین تمامی افرادی که به هر نحوه با اندیشه پویان در ارتباط هستند ملزم به رعایت تمامی این قوانین می باشند.