وکیل پناهندگی در اتریش و آلمان

هزینه زندگی در اتریش

خرید خورد و خوراک مقرون به صرفه - Team Tafel Austria

 

شما می توانید مواد غذایی مقرون به صرفه را در فروشگاه های انجمن Soma، سوپرمارکت های اجتماعی، سوپرمارکت های  VinziMärkteخریداری و/یا - در صورت وجود - از غذاهای سرد و گرم مقرون به صرفه آنجا لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت هرکدام از این مناطق سر بزنید. بازارهای اجتماعی در وین، نیدراسترایش، اشتایرمارک، کرنتن، اوبراسترایش و زالتسبورگ وجود دارد.

دوره زبان آلمانی در اتریش

با مراکز مشاوره مخصوص افراد واجد شرایط پناهندگی و حمایت  یارانهای مشورت کنید تا متوجه شوید که در چه  منطقهای از ایالت خود می توانید در دوره های رایگان زبان آلمانی شرکت کنید. در برخی  ایالتها، ممکن است مجبور باشید زمان بیشتری را برای شرکت در یک دوره رایگان زمان آلمانی منتظر بمانید.

دوره های زبان آلمانی در یک نگاه: http://sprachportal.integrationsfonds.at/ )اطلاعات به چند زبان از جمله فارسی، عربی(

درآمد در اتریش

کارمندان اداری و کارگران، کارآموزان و کارکنان دارای حداقل درآمد

 

مادران شاغل باردار طبق قانون می توانند از مرخصی زایمان  بهرهمند شوند؛ این مرخصی از هفته پیش از زایمان شروع و تا هشت هفته پس از زایمان ادامه دارد. در طول این مدت، ممنوعیت کامل اشتغال  بهمنظور محافظت از مادر و نوزاد در برابر شرایط مضر اجرا  میشود.

اخذ پذیرش تحصیلی در اتریش

پذیرش تحصیلی وین

تأیید مدارک فارغ التحصیلی خارجی

1-عمومی

قرار است قانون تأیید و ارزیابی جدید به منظور تأیید صلاحیت های خارجی مهاجران و پناهندگان در اتریش به تصویب برسد.

مواد اصلی این قانون جدید تأیید  سریعتر  صلاحیتهای خارجی، مراکز اطلاعات بیشتر و نیز فرآیندهای  سادهتر که واقعاً برای پناهندگانی که هیچ مدرک رسمی تأییدکننده صلاحیت های خود ندارند لازم است.