هزینه دوره زبان آلمانی در اتریش

دوره زبان آلمانی در اتریش

با مراکز مشاوره مخصوص افراد واجد شرایط پناهندگی و حمایت  یارانهای مشورت کنید تا متوجه شوید که در چه  منطقهای از ایالت خود می توانید در دوره های رایگان زبان آلمانی شرکت کنید. در برخی  ایالتها، ممکن است مجبور باشید زمان بیشتری را برای شرکت در یک دوره رایگان زمان آلمانی منتظر بمانید.

دوره های زبان آلمانی در یک نگاه: http://sprachportal.integrationsfonds.at/ )اطلاعات به چند زبان از جمله فارسی، عربی(

#دوره_زبان_آلمانی_در_آلمان

#دوره زبان آلمانی در اتریش09123181328 -88080308

دوره هاي زبان آلماني در آلمان و اتريش

دوره های زبان آلمانی از 1 ماه تا 3 ماه

 

یکی دیگر از راه هایی که افراد بتوانند به صورت حضور در جامعه ی آلمانی زبان ، زبان آلمانی را فرا گیرند ، این نوع از دوره ها می باشد و شخص می تواند بر حسب علاقه خود از یک ماه تا سه ماه این دوره ها را در هر شهری از اتریش که بخواهد، بگذراند.