اعزام دانشجو اتريش

تحصيل پزشكي دندانپزشكي و داروسازي در آلمان

تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در بهترین دانشگاه‌های آلمان

مدارک مورد نیاز: 
✔️ ترجمه گواهی پایان دوره دیپلم به همراه ریز نمرات آن 
✔️ ترجمه گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به همراه  ریز نمرات آن 
✔️ کپی پاسپورت 
✔️ گواهی زبان آلمانی حداقل در سطح B1 
✔️ گواهی قبولی در کنکور سراسری 
✔️ زندگی نامه 
✔️ انگیزه نامه