تحصیل و کار در آلمان

#كار در آلمان با ویزای تحصیلی

شرایط کاری برای دانشجویان اینترنشنال 
دانشجویان می توانند در داخل یا خارج دانشگاه / کالج مشغول به کار شوند
اگر فردی دانشجوی تمام وقت باشد، در محیط دانشگاه یا کالجی که در آن مشغول تحصیل هست و در بازه زمانی که مجوز تحصیل در آن دانشگاه یا کالج را دارد، می تواند کار کند  
در چنین شرایطی ساعات کاری نامحدود خواهد بود. 

مهاجرت کاری به آلمان و اروپا

مهاجرت کاری

مهاجرت کاری پدیده ای بسیار پویاست. بدین معنی که شرایط آن در طول زمان به سرعت تغییر می کند و فرصت ها و آسیب های جدیدی را پدید می آورد. بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر به دنبال جذب نیروی کار مفید و متخصص از سایر کشورها هستند، اما این بدان معنی نیست که مهاجرت کاری امری ساده و آسان است. از آن رو که این کشورها در احراز تخصص و کارآمدی افراد مراحل سخت و بعضا طولانی را پیش بینی کرده اند تا از ورود افراد ناکارامد به جامعه شان جلوگیری نمایند.